Om lars-åke är obligatorisk, och truedsson är obligatorisk, blir sökträffarna.

 • Senaste solresultaten

  Sällskapets i särklass främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, ser nu att en ny solaktivitetscykel har börjat. Här redovisar han sina 3965 observationer sedan 2001 och ger oss en bakgrund till utvecklingen av solaktiviteten. Sällskapets i särklass...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/763-senaste-solresultaten
 • Nya solresultat från L-Å Truedsson

  Sällskapets i särklass främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, ser nu att en ny solaktivitetscykel har börjat. Här redovisas hans 3719 observationer sedan 2001! Sällskapets i särklass främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, ser nu att en ny...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/729-nya-solresultat-fran-l-a-truedsson
 • Solaktiviteten närmar sig minimum

  Sällskapets i särklass mest aktive solobservatör, Lars-Åke Truedsson, har givit oss en uppdatering med de observationer han gjort de senaste två åren. Hans unika och imponerande data visar att solaktiviteten nu befinner sig på väg in i ett minimum....

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/710-solaktiviteten-naermar-sig-minimum
 • 2787 solobservationer!

  Vår meste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, har skickat oss sina senaste observationer av solaktiviteten. Hans iakttagelser visar på en oväntad utveckling av solcykeln. Är vi på väg mot en liten istid? Här ger han sin rapport och egen syn på saken....

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/621-2787-solobservationer
 • Ökande solaktivitet

  har den nya solfläckscykeln startat och aktiviteten är på väg uppåt. Det rapporterar vår flitige solobservatör, Lars-Åke Truedsson. Han har sedan 2001 gjort över 1900 observationer, från vilka man tydligt kan se hur solaktiviteten i form av solfläckar...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/206-oekande-solaktivitet
 • Solfläcksmaximum passerat

  Vår främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, rapporterar här sina senaste observationer. Aktivitetsmaximum inträffade under 2014, men på en lägre nivå än i föregående cykel. Lars-Åke berättar om sina 2433 observationer(!) sedan år 2001....

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/545-solflaecksmaximum-passerat
 • Solmaximum i år?

  När inträffar nästa solaktivitetsmaximum? Kanske maximum redan har passerats? Vår egen solobservatör Lars-Åke Truedsson har gjort 2249 observationer sedan år 2001 och lämnar här sin senaste rapport. Sammanställning av Lars-Åke Truedssons 2246...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/381-solmaximum-i-ar
 • Solens aktivitet ökar

  Sällskapets mest aktive solobservatör, Lars-Åke Truedsson, redovisar nu sina senaste observationer. Det framgår tydligt att solen är en bra bit inne i nästa cykel, på väg mot ett nytt maximum. Sällskapets mest aktive solobservatör, Lars-Åke Truedsson,...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/285-solens-aktivitet-oekar
 • Nya solcykeln har startat

  total inaktivitet på solytan har nu den nya solfläckscykeln startat. Det rapporterar vår flitige solobservatör, Lars-Åke Truedsson. Han har sedan 2001 gjort över 1700 observationer, från vilka man tydligt ser hur solaktiviteten avtagit sedan det...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/101-nya-solcykeln-har-startat
 • Succé för 100 timmar astronomi

  och Peter Linde stjärnor och stjärnbilder med hjälp av en laserpekare. På dagtid under lördagen och söndagen visade Lars-Åke Truedsson solen, som dock vägrade att bjuda på några solfläckar. Även föredragen var mycket populära. Peter Hemborgs...

  https://www.tbobs.se/index.php/visningar/tidare-visningar/49-succe-foer-100-timmar-astronomi
 • Solkursen startade med sol

  i H- alfa ljus. Avsikten är bl a att deltagarna ska få lära sig hantera observatoriets nya solteleskop. Kursledare är Lars-Åke Truedsson, som är sällskapets mest erfarne solobservatör. Hans verksamhet uppsammades för övrigt nyligen i pressen, se KvPs...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/astrofotogruppen/143-solkursen-startade-med-sol
 • Solaktiviteten låg

  dessa tider med diskussioner om klimatvariationer är förstås solen en viktig faktor. En av våra flitigaste medlemmar, Lars-Åke Truedsson, gör med eget teleskop regelbundna solobservationer ifrån hemmet i Bjärred. Genom att räkna antalet solfläckar får...

  https://www.tbobs.se/index.php/sektioner/49--sp-268/37-solaktiviteten-lag

Resultat 1 - 12 av 12