Parallellt med arbetet som lärare, fortsatte Peter att engagera sig i Sällskapet. Efterhand, som tiden gick, utvecklades det pedagogiska arbetet och utbudet breddades. 2011 anställdes han i Sällskapet, som lärare med titeln astropedagog.

Vad är det då som hänt, nu våren 2018? Jo, för första gången har en lärare, som själv besökte Tycho Brahe-observatoriet som skolbarn, nu återkommit till Tycho Brahe-observatoriet med sin första klass. Varför? Jo, enligt Mia Kniberg, som hon heter, var besöket på Tycho Brahe-observatoriet det, som gjorde att hon till slut förstod rymden. I skolan, säger Mia, var det svårt att förstå, och abstrakt, men vid besöket ute på Tycho Brahe- observatoriet, klarnade ämnet och plötsligt så förstod hon rymden. Denna upplevelse var så stark, att hon nu ville, nästan 20 år senare, att hennes elever skulle få samma möjlighet. Detta hände den 25 maj 2018. Mia var lika imponerad av besöket också denna gången. Och ja, hon sa, att hon återkommer.

Någon vecka senare kom Mia tillbaka till TBO. Hennes elever hade gjort ett tackkort, som de önskade att Mia skulle överlämna personligen till mig. De gav mig också en rosenplanta, som tack. Rosen är nu planterad hemma hos Peter.

Text och bild: Peter Hemborg

alt

alt

alt