hstA

Bilden ovan av komet ISON togs med Hubble-teleskopet den 9 oktober i år. (NASA)

 

Under hösten har komet C/2012 S1 ISON, av en del förutspådd att bli århundradets komet, närmat sig.  Den passerade Mars för en tid sedan och har just passerat extremt nära solen, bara 1 miljon km från solytan. En del av kometen tycks ha överlevt. Här är lite fakta om kometpassagen med NYA animationer från NASA.

2013-09-29: JPL/Horizon data för kometens ljusstyrka är ungefär oförändrade. Sungrazer Comets har intressant information.

2013-11-01: Bilden ovan togs nyligen av Hubbleteleskopet där kometens svans är ca 3 bågminuter lång. Kometen är alltså intakt. JPL/Horizon:s förutsägelser för ljusstyrkan är ca 40% lägre intensitet än tidigare förväntat. Under de närmaste tre veckor kommer dock ljusstyrkan att öka avsevärt. Se nedan för detaljer.

2013-11-28: Periheliepassage, kometen stryker förbi solen. Den har tilltagit kraftigt i ljusstyrka vilket var förväntat. Trots det är den omöjlig att observera från jorden just nu pga närheten till solen. Däremot finns det spännande bilder från SOHO- och STEREO-satelliterna. Även radioastronomer kan observera den noggrant. Om den överlever passagen förbi solen kan man försöka leta efter den efter några dagar, riktning sydost, strax före soluppgången. Givet den ljusa bakgrundshimlen behövs troligen en kikare för att se den. Se animeringen nedan.  Sällskapets ordförande berättade om kometen i WebbTV, vilket återges bl a på Aftonbladets och Expressens WebbTV-sidor. TBO kommer att ge tillfällen för allmänheten att se kometen genom teleskopen, håll utkik på tbobs.se. En intressant länk med aktuell information är NASA:s http://www.isoncampaign.org/Present.

2013-11-29: Det verkar som ISON inte kommer helskinnad ut från solpassagen. Den tycks ha brutits upp i mindre delar. Se bl a NASA:S senaste video och vår egen Cassiopeiabloggen. Mer info kommer.

2013-11-29 kl 17.16: Bilder från STEREO-satelliten visar ett dramatiskt förlopp där kometen nätt och jämt överlever. Bildserierna nedan visar tydligt att åtminstone fragment av kometen fortsätter ut från solen. Notera klockan i bildens underkant (lägg till en timme för svensk tid), vissa tidshopp förekommer.

STEREO-COR2-AHEAD

STEREO-COR2-BEHIND

 

Kometen upptäcktes av ryska astronomer den 21 sept 2012 och man kunde snart visa att den har en spännande bana som för den nära solen. Vid solpassagen den 28 november beräknas avståndet till solen bara vara ca en miljon kilometer. Dess kärna antas bestå av en ca 5 km iskropp som alltså successivt tinas upp ock skapar ett komethuvud och en kometsvans.

Kometens ljusstyrka ökar med minskande avstånd till solen och jorden. Det är troligen första gången den kommer in i solsystemets inre delar och dess egenskaper är därmed okända. Ljusstyrkeuppskattningar för kometer är notoriskt opålitliga, mycket beroende på detaljerna i hur fort iskärnan tinas upp och sprider vattenånga och stoft.  Komet ISON kommer att vara ljusstark när den passerar solen men drunknar då samtidigt i solljuset. De nuvarande uppskattningarna av ljusstyrkan pekar på att den kommer att bli ett mycket intressant objekt för amatörastronomer med  teleskop och kikare men troligen inte särskilt spektakulär för allmänheten och observationer med blotta ögat.

Ett par positiva omständigheter finns dock för oss på norra halvklotet.  Den kommer att vara synlig under vår mörka årstid och den kommer att i huvudsak befinna sig på norra delen av stjärnhimlen. Tabellen nedan sammanfattar kometens placering på stjärnhimlen och dess uppskattade ljusstyrka. Det bör betonas att ljusstyrkan är en totalmagnitud vilket för ett ytobjekt innebär att den är svagare än motsvarande magnitud för en stjärna.

De tre animeringarna nedan visar hur den kommer att röra sig vår stjärnhimmel fr o m den 15 oktober då den börjar då bli synlig i vanliga amatörteleskop. Data för tabell och animeringar är baserade på JPL/Horizon beräkningar och med Stellarium som hjälpmedel. Höjdangivelser stämmer för Malmös latitud.

 

DATUM   MAGNITUD    PLACERING KOMMENTAR
       
24 nov 3.5 sydost Försvinner i soluppgången
1 dec 1.7 ostsydost, höjd=0° kl 7.09 Kommer upp efter solpassage, 9° norr om solen
12 dec 5.1 öster, höjd=20° kl 6.30 Morgonobjekt
12 dec 5.1 väster, höjd=10° kl 16.30 Kvällsobjekt
21 dec 5.8 västnordväst, höjd=23° kl 17 ISON cirkumpolär
21 dec 5.8 öster, höjd=43° kl 06 Norra Kronans stjärnbild
31 dec 6.6 nordnordväst, höjd=43° kl 18 Drakens stjärnbild
7 jan 7.4 norr, höjd=55° kl 18 Passerar 3° från Polstjärnan
31 jan 10.1 nära zenit, höjd=77° kl 18 Avlägsnar sig snabbt

 

Ända fram till mitten av december är kometen alltså ett morgonobjekt. Under oktober ligger den på himlen nära planeten Mars. Bästa chansen att se den för blotta ögat är troligen runt 20-25 november strax innan soluppgången. Har den då utvecklat en stor svans kommer denna kanske att synas innan själva komethuvudet kommer upp över horisonten. Detta skedde med den berömda komet West som år 1975 visade upp en 20-30 grader lång svans. 

Efter hand stiger den allt högre på himlen och blir därmed synlig även på kvällstid. Den har dock då passerat solen och avtar i ljusstyrka, troligen i första hand synlig som ett kikarobjekt.

De två första animeringarna nedan är gjorda så att den visar kometens position (rödmarkerad) på stjärnhimlen ca 80 minuter före soluppgången i Malmö, dvs mot en mörk himmel. 

Komet ISON:s bana före solpassagen.

Komet ISON:s bana efter solpassagen. Eftersom solpassagen är mycket nära solen är det möjligt att dess bana kan påverkas och det är också tänkbart att den bryts upp i mindre delar.

Den tredje animeringen visar dag för dag kometens läge fram till den 21 oktober. Under denna period blir den synlig i en vanlig kikare. Den valda tidpunkten är kl 06.15 på morgonen. Synfältet i animeringen är ca 15 grader, dvs drygt dubbelt så stor som synfältet i en  7x50 kikare. De svagaste stjärnorna är av ca 9:e magnituden. Kometen rör sig ca 1.5 grader/dag i början av perioden, ca 3 grader/dag mot slutet. Eftersom att den närmar sig solen kommer den att synas successivt lägre på stjärnhimlen. Notera passagen av den ljusstarka stjärnan Spica den 18 nov, som gör det lätt att hitta kometen.

Komet ISON:s bana före solpassagen, synfältet lämpligt för identifikation med kikare.


Denna sida kommer att uppdateras efterhand som ny information blir tillgänglig.

 

Peter Linde