I samband med Tycho Brahe observatoriets 30 årsjubileum år 2003 väcktes tanken att göra ett mera omfattande försök att  dokumentera Malmöastronomins historia och utveckling. Det skulle det kunna ha ett stort intresse inte bara för astronomiintresserade utan möjligen också för en större allmänhet. En förhoppning är att vid ett framtida jubileum kunna sammanställa ett sådant material i lämplig form. En viktig ingrediens är att belysa de astronomiska sällskapens verksamhet under de gångna åren.

Tidningsklipp - Sydsvenska Dagbladet

Malmöastronomin har de senaste decennierna kretsat runt de två astronomiska föreningarna Tycho Brahe sällskapet och Malmö Astronomi- & Rymdfartssällskap, samt det amaörastronomiska Tycho Brahe observatoriet. Således är det dokumentation om dessa som vi i första hand är på jakt efter. Vi vänder oss naturligvis inte minst till tidigare och nuvarande medlemmar i de båda föreningarna.  All dokumentation (protokoll, kallelser, tidningsurklipp, etc) är välkommen, allra helst i  digital (dvs inskannad) form.

Tanken är att successivt göra detta allmänt tillgängligt via webben. Frågor och material kan tills vidare skickas till undertecknad.

Peter Linde
ordf i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe