Fjärrobservationer med Tycho Brahe-observatoriets teleskop kan göras över hela Sverige, enda förutsättningen är att man har en dator med tillgång till Internet. Vi erbjuder i första hand två former av observationer, enstaka gruppobservationer och projektarbete-baserade observationer.

En gruppobservation innebär vanligen att en observationskväll (kanske 2-4 timmar) bokas in i förväg av en lärare. Med tanke på väderförhållanden kan det vara lämpligt att även boka en eller två reservkvällar. Observationerna sker i 'realtid', dvs gruppen (läraren) styr teleskopet och dess kamera direkt. På själva observatoriet finns samtidigt en handledare som övervakar observationerna. Handledaren står hela tiden i kontakt med den observerande gruppen, antingen via telefon eller via Skype. Han/hon kan ge råd under själva observationerna men läraren bör i förväg ha planerat observationerna på lämpligt sätt, gärna i samråd med handledaren.

En trevlig pedagogisk poäng ur lärarens synpunkt kan vara att koppla den använda datorn till en projektor så att flera personer (elever) lätt kan följa observationerna.

Närmare detaljer om utrustningen och om hur observationerna går till finns i användarhandledningen (under omarbetande).