20240106 225453sm

Ytterligare två gymnasieprojektgrupper gjorde nyligen sina observationer på observatoriet. Dels gjordes fjärrstyrning från Kungsbacka, dels var en grupp ute på själva observatoriet. Det fungerade bra och bägge grupperna tog fina bilder att göra mätningar på.

Result of Result of AVG Stablized GREENsm

Så blev det stjärnklart till sist! 27 jan kunde äntligen två gymnasiegrupper göra sina observationer efter lång väntan. Det blev utmärka resultat, både för öppna stjärnhopar och för supernovaobservationer.

binary comment

Flera fina gymnasieprojekt har pågått på observatoriet under våren. Den 14 mars gjordes kompletterande observationer av den s k tvillingkvasaren av elever från S:t Petri skola i Malmö. Kvasaren utgör ett bevis på att Einsteins allmänna gravitationsteori stämmer.

 Proci sm

Arbetet med att genomföra gymnasieprojekt pågår för fullt på Tycho Brahe-observatoriet, men är förstås begränsat av vädersituationen. Hittills har två grupper genomfört sina observationer. Det ena handlar om en exoplanet och det andra om en asteroid.

r HAT P 33A stacked2

Äntligen klarnade himmeln upp. Latingymnasisterna tog chansen att som projektarbete försöka observera transiten av exoplaneten vid stjärnan HAT-P-33.Under fem timmars tid togs hundratals bilder med vårt fjärrstyrbara teleskop. Nu väntar omfattande datareduktioner.

r M67G stackedB

Även om vi får invänta bättre tider händer ändå spännande saker på observatoriet. Fjärrstyrda observationer i gymnasieprojekt är ju garanterat coronasäkrade. Nyligen gjordes observationer av två stjärnhopar av Pauline Asker och David Elfvin.

20200104 192130sm

När himlen äntligen klarnade inleddes 2020 med ett lyckat gymnasiearbete gjort av tre elever från Latin­skolan i Malmö. En särskilt utvald variabel stjärna med beteckningen V380 i stjärnbilden Draken studerades med vårt avancerade fjärrstyrningsbara teleskop. En lyckad observation av ett ljusminimum kunde fångas på drygt 130 bilder tagna under tre timmar.

twin quasar2p

Daniel Mena, gymnasist från Kullagymnasiet i Höganäs genomförde nyligen en unik observation på TBO som en del av sitt gymnasieprojekt. Han är speciellt intresserad av gravitationslinsning.

image calibsm

Nyligen genomförde gymnasisterna Annie Csomor och Jesper Samuelsson observationer på TBO för att försöka studera en exoplanet. Under Peter Larssons och Tomas Diezs ledning tog de närmare 300 korta exponeringar av stjärnan Hat-P 33.

wasp-12sm

Den 24 februari tillät så äntligen vädret observationer. Två olika gymnasieprojekt fick möjlighet att genomföra sina observationer med vårt fjärrstyrbara teleskop.  Och båda två handlade om exoplaneter.