IMG 0604

Andreas, vars syster tidigare pckså gjorde sitt projektarbete på observatoriet, bor i Oxie och gjorde därför observationerna på plats. Projektet går ut på en studie av s k RR Lyrae-stjärnor. Detta är en typ av pulserande stjärnor som varieriar i ljusstyrka på ett mycket regelbundet sätt. Dessutom med den speciella egenskapen att perioden på variationerna (t ex mellan två maxima) är kopplad till stjärnans verkliga ljusstyrka (absoluta magnitud). Genom att bestämma perioden och den skenbara ljusstyrkan går det sedan att bestämma avståndet till stjärnan.  

Med hjälp av programmet Stellarium riktade Andreas in teleskopet mot stjärnan TV Lyn i stjärnbilden Lodjuret. Denna är känd som en RR Lyrae-stjärna med en medelmagnitud på ca 11.5. Under drygt fem timmars observationer samlade Andreas utan problem på sig ca 90 exponeringar med vår nya CCD-kamera. Avsikten är att genom noggranna mätningar (fotometri) på de digitala bilderna kunna bestämma de små ändringarna i stjärnans ljusstyrka. Andreas håller nu på med detta analysarbete. Nedan en av aktuella bilderna. TV Lyn är markerad med en pil.

TVLyn1