2009 inköptes ett efterlängtat solteleskop, ett Lunt 60 mm B600 (se bild). Det är utrustat med ett monokromatiskt sk H-alfa filter, (våglängd 6362.8 Å, spektralbredd ca 0.7 Å). Med detta kan vi studera spännande solfenomen som protuberanser, etc. Teleskopet användes för första gången under Malmöfestivalen och trots en mycket lugn solaktivitetet vid tillfället kunde vi se tydliga ytstrukturer och en mindre protuberans. Med detta teleskop får vi möjlighet att visa observatoriebesökare något spännande även under dagtid.
Teleskopet har inget eget stativ utan är avsett att monteras på ett annat teleskop, t ex en Celestron 8 med vanligt solfilter. Då kan bilden av solen i visuellt ljus direkt jämföras med bilden i monokromatiskt H-alfa ljus.