20200104 192130sm

När himlen äntligen klarnade inleddes 2020 med ett lyckat gymnasiearbete gjort av tre elever från Latin­skolan i Malmö. En särskilt utvald variabel stjärna med beteckningen V380 i stjärnbilden Draken studerades med vårt avancerade fjärrstyrningsbara teleskop. En lyckad observation av ett ljusminimum kunde fångas på drygt 130 bilder tagna under tre timmar.

twin quasar2p

Daniel Mena, gymnasist från Kullagymnasiet i Höganäs genomförde nyligen en unik observation på TBO som en del av sitt gymnasieprojekt. Han är speciellt intresserad av gravitationslinsning.

image calibsm

Nyligen genomförde gymnasisterna Annie Csomor och Jesper Samuelsson observationer på TBO för att försöka studera en exoplanet. Under Peter Larssons och Tomas Diezs ledning tog de närmare 300 korta exponeringar av stjärnan Hat-P 33.

wasp-12sm

Den 24 februari tillät så äntligen vädret observationer. Två olika gymnasieprojekt fick möjlighet att genomföra sina observationer med vårt fjärrstyrbara teleskop.  Och båda två handlade om exoplaneter.

Bild till VNbsm

Nyligen genomfördes en ny fjärrstyrd observations-session, denna gång av elever från Finnvedens gymnasium i Värnamo. Under ledning av fysikläraren Per-Ola Fredriksson och vår egen Peter Larsson fotograferades framgångsrikt en rad himmelska sevärdheter.

IMG 0603sm

Andreas Warvsten blev den förste att använda vårt uppgraderade fjärrstyrningsteleskop till att göra sitt projektarbete i gymnasiet. Efter lång väntan blev vädret äntligen klart och stabilt i söndags.

 

ceres2

Gymnasisterna Filip Malmqvist och Quan Ngyuen från Tycho Brahe-skolan i Helsingborg avslutade nyligen sitt projektarbete som genomfördes med fjärrstyrningsteleskopet på observatoriet. Arbetet handlade om asteroider.

Halmstadsgymnasisterna Josefin Hallenborg och Jonathan Peterson gjorde nyligen fjärrstyrda observationer som en del av sitt projektarbete. Efter månader lång väntan på bra väder klarnade det äntligen på himlen och ett antal lyckade bilder kunde tas.

Albin Walldén och Max Nordin, som vann en resa till Kina för sitt projektarbete om exoplaneter gjort på observatoriet, har nu påbörjat sitt äventyr. De berättar för oss om sina erfarenheter. Här kommer andra rapporten, nu från Yinchuan och Xi'an!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Varje år håller förbundet Unga Forskare en utställning för de projektarbeten varje gymnasieelev genomför i årskurs tre. På utställningen delas diverse stipendium ut, ett av dessa är ett resestipendium till Kina där mottagarna får ställa ut sitt projekt på Kinas största utställning för forskningsprojekt gjorda av skolelever.

Tre studenter från Fysicum i Lund gjorde nyligen observationer i Oxie. Det ingick i en kurs i deras fysikutbildning. Efter att vädret blivit något bättre kunde både Meaden och det fjärrstyrbara teleskopet användas

Albin Walldén och Max Nordin har vunnit ett fint pris i Unga Forskares rikstävling! Gymnasisterna tävlade med sitt projektarbete "Observationer av nära och avlägsna planeter", utfört vid observatoriet. Priset är ett stipendium för två veckors resa till Kina och deltagande i Kinas största forskartävling för ungdomar.

Gymnasisterna Albin Walldén och Max Nordin från Finnvedens gymnasium i Värnamo fortsatte igår sitt projektarbete genom att på plats i Oxie försöka observera en exoplanet. Trots månljus var observationskvällen lyckad.

During the night Jan 30-31 the asteroid Eros was observed from the Tycho Brahe Observatory, Malmö, Sweden. A series of images were taken around midnight using the remotely controllable telescope. The animation above shows the motion during approx 1½ hours.

Natten till den 31 jan observerades asteroiden Eros från observatoriet. En serie bilder togs runt midnatt med det fjärrstyrda teleskopet. Animeringen ovan visar rörelsen under ca 1½ timme. English version.

 

Nyligen genomförde studenter vid Osbecks-gymnasiet i Laholm lyckade fjärrobservationer. Trots besvärande väderförhållanden kunde ett antal CCD-bilder tas av flera olika objekt.

 

Ett projektarbete har nyligen genomförts på observatoriet. Det är gymnasisten Anna Warvsten som valt att studera förmörkelsevariabler. Hon gjorde CCD-observationer av några ljussvaga sådana stjärnor.

 

Två av Polhemsgymnasiets elever gjorde den 23 mars observationer för sitt projektarbete hos oss på Tycho Brahe observatoriet under ledning av Anders Nyholm.

Undersökningen visar att det är möjligt att, med de observationsinstrument jag har haft tillgång till, skaffa en god bild av såväl Saturnus som dess största måne Titan. Flera parametrar har i undersökningen kunnat bestämmas beträffande Titans läge, avstånd och magnitud.

Författare: Markus Svensson 

En planet som passerar framför sin moderstjärna kommer att förmörka en liten del av stjärnans ljus. En lång serie exponeringar med observatoriets instrument gjordes och varje bild analyserades digitalt för att noggrant mäta stjärnans ljusstyrka. Diagrammet visar ljusminskningen när planeten passerar framför sin stjärna. Observatör: Anders Nyholm