Välkommen till vår specialsida för firandet av

Tycho Brahe Observatoriets 40-års dag hösten 2013.

 Per-Åke Björklund var en aktiv amatörastronom och han tillsammans med ASTB och MARS lyckades övertala kommunen att bygga observatoriet 1973. 

Malmö Astronomi- & Rymdfartssällskap (MARS) grundades 1962 och var långt in på 1990-talet en mycket aktiv ungdomsförening. Observatoriets amatörastronomiska verksamhet under första 25 åren var starkt präglad av MARS-medlemmarna. Här några bilder från MARS 20-års jubileum 1982.

Inbjudningsprogrammet till observatoriets 20 års jubileum.

1986 blev kometen Halley det stora dragplåstret, om än den faktiskt blev svagare än förväntat. TBO passade förstås på att inbjuda allmänheten.

Här finns några av de tidiga dokumenten för observatoriet, t ex olika utförandevarianter, byggnadslov, första utkastet till stadfullmäktigemotion, etc.

Observatoriet har utgett många versioner av sin informationsbroschyr. Här är den första.

1994 drabbades observatoriet av en anlagd brand. Huvudbyggnaden blev förstörd, likaså stora delar av inventarierna. Året efter var det dock uppbyggt igen.

Det tilltagande nattljuset ute i Oxie har alltid varit ett störningsmoment. Redan 1989 fanns det planer på att försöka hitta en bättre lokalisering för observatoriet och en tämligen omfattande utredning genomfördes, bl a med mätningar av himmelsbakgrundsljuset.

En liten reflektion över föreningen MARS utveckling.

När observatoriet fyllde 30 år 2003 gjorde vi en liten skrift som kortfattat beskrev vad som hänt under åren.

Runt 1990 började vi fundera på mer avancerad teknologi på TBO. Det började med ett videosystem och därefter inköptes den första CCD-kameran.

 

Under många år användes en observationsjournal där alla observationer gjorda på observatoriet skulle dokumenteras. Här några smakprov. 

En utbyggnad gjordes under 2011 och invigdes 2012. Här ser vi några ritningar till den nya lokalen. 

1999 invigdes vårt avancerade fjärrstyrbara teleskop, en Celestron 14" med en avancerad CCD-kamera. Här lite pressklipp och information från det tillfället. 

2002 fick observatoriets barngrupp Rymdungarna ett unikt besök av den erfarne ryske kosmonauten Viktor Afanasjev. 

Några sidor från den allra första gästboken från 1973.