Elevernas observationer är baserade på en typ Ia-supernova beläget i galaxen NGC3392 (R.A. 10h51m03s, Dec. +65°46'47"). Galaxens styrka ligger vanligtvis på magnitud +14,8 med under observationskvällen visade sig galaxens magnitud öka uppemot +14,4. En ökning på 0,4 i magnitudskalan.

Supernovan som observerades under kvällen har beteckningen SN2010Y. Den specifika supernovan orsakas av att en vit dvärgstjärna exploderar efter att ha slukat delar av en närliggande syskonstjärna under en viss tid. Då den vita dvärgstjärnan har nått en maximigräns (Chandrasekhar-gränsen) så avslutas cykeln med en supernova där överflödig materia skickas ut. Dessa supernovor följer en periodicitet vilket möjliggör framtida observationer och en någorlunda precis estimering om när nästa supernova förväntas ske.

 

Seendet var inte riktigt optimal men vi kunde ändå assistera eleverna med att utföra observationer och samla in data.

 

Intressanta länkar:

 Niklas Henricson