titan_i_fokus

 titan_i_fokus_2

 Titan i fokus

Problem/bakgrund:

Det finns vetenskaplig forskning som visar att Titan har en atmosfär, liknande jordens innan livet uppstod. Detta förhållande väcker ett intressant perspektiv, om det är möjligt att hitta likheter mellan Titan och jorden. Observationer och mätningar visar att det nästintill omöjligt kan uppstå liv på Titan, på grund av de våldsamma förhållanden som råder där. Jordens klimat anpassades för bildandet av encelliga organismer; vad verifierar att Titan är tråden att leda forskningen till en lösning av mysteriet?

Syfte:

Undersökningen syftar till att skaffa kunskaper om Titan. Höjdpunkten är att studera Titan via teleskop. Vidare är syftet att dokumentera Titan via digitala bilder. Livet på jorden har uppstått tack vare att det har utvecklats en atmosfär, som blivit gynnsam för biologiska processer. Ett bakomliggande syfte med undersökningen är att studera det intressanta förhållandet, att Titan har en planetliknande atmosfär, som åtminstone hypotetiskt skulle kunna ge upphov åt liv under milda klimatförhållanden.

Slutsats/resultat:

Undersökningen visar att det är möjligt att, med de observationsinstrument jag har haft tillgång till, skaffa en god bild av såväl Saturnus som dess största måne Titan. Flera parametrar har i undersökningen kunnat bestämmas beträffande Titans läge, avstånd och magnitud.

Författare: Markus Svensson
Uppsats: PA1201, 100 p
Handledare: Mats Persson (MSP)
Naturvetenskapsprogrammet, Allvar Gullstrandgymnasiet, läsåret 2007-2008 

Läs hela projektarbetet här (som pdf).