IMG 0031

IMG 0008

 

Under våren har vi haft besök av ett antal skolklasser även i de lite högre åldrarna, dvs högstadium och gymnasium. Framförallt har samarbetet med Oxievångsskolan varit intensivt. Där har man satsat på att i ett större projektarbete, omfattande flera skolämnen, integrera in olika aspekter av astronomin. Samtliga sex sjundeklasser på skolan har jobbat med detta. Projektet inleddes med att Peter Linde höll två föreläsningar i skolans fina aula, på temat "liv i universum".

 

 

IMG 0035

 

Dagarna efter var det så dags för varje klass för sig att besöka TBO. Där berättades mer om observatoriets verksamhet och visades teleskop. Några klasser hade dessutom turen att få riktigt bra observationsväder. Det blev aha-upplevelser och många intressanta frågor. Peter Linde och Peter Hemborg delade på huvuddelen av berättandet, men vår ungdomsledare Olle Frykstam var med vid alla sex klassvisningarna och kunde berätta om ASTB:s nya satsning på ungdomsverksamhet. Det såddes ett antal frön bland de mest intresserade eleverna.

 

Vi har också nyligen haft besök från engagerade medlem och gymnasielärare Per-Ola Fredriksson, som årligen besöker oss med sin grupp av särskilt astronomiintresserade elever från Finnveden-gymnasiet i Värnamo. De fick en specialpresentation av observatoriet och dess utrustning och verksamhet samt en dos av "liv i universum". Inte förrän nära klockan 23 startade de sin tre timmar långa återfärd till Värnamo.