Fredagen den 11 i 11 år 2011 kom Söderkulla International School i Malmö på besök till Tycho Brahe-observatoriet. Internationella skolan undervisar på engelska, och har elever från hela världen. Peter Hemborg berättar om entusiastiska barn.

 

Skolan är en s.k. IB-skola. Skolformen fokuserar på hela elevens utveckling, både i klassrummet och i världen utanför. Programmet erbjuder en ram som tillgodoser elevens olika behov: akademiska, sociala, fysiska, känslomässiga och kulturella.

Skolan ingår nu i ett större nätverk av internationella skolor där eleverna och lärare känner igen sig i målsättning och arbetssätt. Internationella skolan i Malmö har idag cirka 130 elever i åldern 6 - 16 år. Skolan är en kommunal grundskola som omfattar årskurserna 1 - 9.  

 EleverEl

Eleverna består av barn till människor som kortare eller längre tider studerar, forskar och/eller arbetar utanför sitt eget hemland i ett internationellt företag, kanske även på många olika platser i världen. Dessa föräldrar vill att deras barn ska ha möjlighet att följa en kontinuerlig undervisning, och detta får de genom att flytta mellan olika IB-skola i olika länder. Den internationella skolan har idag cirka 130 elever i åldern 6 - 16 år. Skolan är en kommunal grundskola som omfattar årskurserna 1 - 9.  Den internationella skolan har idag cirka 130 elever i åldern 6 - 16 år. Skolan är en kommunal grundskola som omfattar årskurserna 1 - 9.   '

 

 

Besöket av Söderkulla International School innebar en premiär, i alla fall för mig, då föredraget och diskussionen skulle hållas på engelska. Jag hade förberett ett visningsprogram på engelska, både i bilderna och i det muntliga. Och det var så klart nervöst! Skulle min engelska räcka? Skulle jag förstå barnen, och de mig?

 

 

Och hur det gick?

 

 

Sammanfattningsvis: Strålande! Vi hade inga större problem med att förstå varandra. Barnen var mycket delaktiga i visningen. De ställde många och intelligenta frågor. De kom med mycket kreativa och initierade fakta och funderingar kring det vi pratade om. 

 

Innan de skyndade bort till sin väntande buss, tog vi ut det mindre teleskopet och tog oss en titt på - jo, det blev en närtitt av Oxie vattentorn. Kanske inte det roligaste, men i alla fall en titt i ett teleskop. Och det är en märklig struktur på vattentornet när man ser det i så stor närbild! Jag tror barnen upplevde titten som positivt!

Sammanfattnings var det en mycket trevlig stund med barnen på Söderkulla International School! Jag hoppas att de kommer tillbaka!

Peter Hemborg