Ett projektarbete har nyligen genomförts på observatoriet. Det är gymnasisten Anna Warvsten som valt att studera förmörkelsevariabler. Hon gjorde CCD-observationer av några ljussvaga sådana stjärnor.

Under observationskvällen gjordes ett femtiotal exponeringar med det fjärrstyrbara teleskopet och dess CCD-kamera. En sådan bild ses till höger nedan. Det är XZ UMa (i bilden markerad med röd linje), alltså en förmörkelsevariabel i stjärnbilden Stora Björnen. Den är ungefär av 11:e magnituden i maximum. En förmörkelsevariabel är ett stjärnsystem där två stjärnor roterar runt varandra och skymmer varandras ljus med stor regelbundenhet, ofta med en omloppstid på 2-3 dygn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänster: Anna vid kontrollsystemet. Höger: Förmörkelsevariabeln XZ UMa markerad med röda streck.