binary comment

 

Flera fina gymnasieprojekt har pågått på observatoriet under våren. Den 14 mars gjordes kompletterande observationer av den s k tvillingkvasaren av elever från S:t Petri skola i Malmö. Kvasaren utgör ett bevis på att Einsteins allmänna gravitationsteori stämmer.

 

Result of AVG Aligned Petri quasar modDet var Sofie Grönvall, Stella Rembratt och Pauline Scarfone som bestämt sig för att studera gravitationslinsning i sitt gymnasiearbete. Ett känt exempel på detta är tvilling­kvasaren, som är tillräckligt ljus för att vara inom räckhåll för observation även med amatörteleskop. Det handlar alltså om ljus från en mycket avlägsen kvasar vars ljus krökts av en mellanliggande galaxhops gravitation så att det förefaller nå jorden som två separata objekt. Förklaringen är alltså att rymdtiden påverkats att galaxernas gravitation, ett fenomen som förutsades i Einsteins allmänna teori om gravitation. 

På grund av dåligt väder i Oxie fick den första observationen göras via inhyrd tid på ett spanskt telekop. Men 14 mars blev det  möjligt att prova observation i Oxie. Förhållandena var inte perfekta men deras bild till höger visar den dubbla bilden av kvasaren.   

Mer information om ett liknande projekt och om kvasaren finns här.

 

 

binary comment