20200104 192130la

 

När himlen äntligen klarnade inleddes 2020 med ett lyckat gymnasiearbete gjort av tre elever från Latinskolan i Malmö. En särskilt utvald variabel stjärna med beteckningen V380 i stjärnbilden Draken studerades med vårt avancerade fjärrstyrningsbara teleskop. En lyckad observation av ett ljusminimum kunde fångas på drygt 130 bilder tagna under tre timmar.

Det var Max, Klara och Hampus (3:s årskursen på Latinskolan i Malmö) som gjorde observationerna under ledning av Peter Larsson och Tomas Diez på plats och av Peter Linde via Skype ifrån Lund. Vädret hade äntligen stabiliserat sig och alla var på plats vid 19-tiden. Efter kontroll av teleskopets kalibrering kunde observationerna påbörjas. Stjärnan V380 i Draken är en s k förmörkelsevariabel med mycket kort period. Utvald av expertis på området (Hans Bengtsson, Staffan Söderhjelm) därför att den är sparsamt observerad tidigare och eftersom den uppvisar en del särskilt intressanta variationer som behöver studeras närmare. 

Ett oväntat problem uppstod under kvällen genom att stjärnan stod mycket nära norr och därmed successivt skymdes av observatoriets avrullade tak.  Men 130 exponeringar gjordes av gymnasisterna och det finns goda skäl att anta att ett ljusstyrkeminimum (dvs en förmörkelse av den ena stjärnan framför den andra) har observerats. Detta var också kvällens målsättning.

Vi får vänta på de spännande resultaten tills gruppen gått igenom det omfattande arbetet med att reducera sina data, framför allt de fotometriska mätningarna på de många CCD-bilderna. 

 

AVG Aligned Aligned pipelineout2 bsub

Det aktuella stjärnfältet fotograferat under kvällen. Den variabla stjärnan V380 Draconis markerad. Den har magnitud 12.