Natten till den 31 jan observerades asteroiden Eros från observatoriet. En serie bilder togs runt midnatt med det fjärrstyrda teleskopet. Animeringen till höger visar rörelsen under ca 1½ timme.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eros passerar för närvarande närmare jorden än på mycket länge, ca 26 miljoner km. Med observatoriets kraftfulla och fjärrstyrda teleskop togs en serie bilder runt midnatt. Animeringen visar Eros rörelse mellan kl 23.40 och 00.40 natten till 31 jan. Nedan till höger en stillbild för motsvarande tid. Eros är det ljusstarkaste objektet i bilden.

 

 

Bilderna ingår i ett projektarbete för gymnasisterna Albin Walldén och Max Nordin vid Finnvedens gymnasium i Värnamo. Det var gymnasisterna själva som med handledning från observatoriets Peter Linde tog bilderna fjärrstyrt hemma ifrån Värnamo. Med en vanlig webbläsare är det nämligen möjligt att efter överenskommelse styra teleskopet i Oxie. Via Skype kommunicerade Albin och Max dessutom med handledaren för att hålla koll på observationerna. Nedan till vänster ser vi Max och Albin på Skypefönstret och nedan till höger kontrolldatorn i Oxie.

 


 

 

Observationerna kommer också att ingå i ett internationellt samarbete där amatörastronomer över hela världen samarbetar för att bestämma avståndet till asteroiden Eros så noggrant som möjligt.