20230308 201641

 

Efter ett uppehåll blev det nu åter möjligt för våra medlemmar att hemifrån fjärrstyra teleskopet på Tycho Brahe-observatoriet. Först gjordes en repetition av kursen som beskriver hur man gör. 

Trots kort varsel var det ett tjugotal medlemmar som kopplade upp sig via Zoom för att under Tomas Diez ledning lära sig fjärrstyrning. Tanken är att under mars och halva april ska de anmälda kunna få tillgång till teleskopet varje stjärnklar måndag och onsdag.  Redan i onsdags var vädret utmärkt och de två första deltagarna fick tillfälle till observationer. Flera andra i gruppen hade möjlighet att som åskådare se hur observationerna förlöpte. Teleskopet fungerade perfekt och både observatörer och åskådare var mycket nöjda.