IMG 0868B

 

Det vackra vädret sammanföll med vår speciella klubbkväll till vilken både nya och gamla medlemmar var välkomna. Uppslutningen var lika god som hamburgarna och korvarna. Det blev mycket samvaro och också en del observationer på den långsamt mörknande himlen.

Ett 20-tal medlemmar hade tagit sig ut till observatoriet denna vackra majkväll. Efter att förstärkningen av korvbeståndet kom på plats efter ett tag kunde alla sätta sig ner och njuta. Anders Nilsson och Frank Schaffrin stod för logistiken och grillningen och Peter Linde berättade lite om verksamheten för de nytillkomna.

Flera hade egna kikare med sig och i det stora Meadeteleskopet betittades både månen och Jupiter.  Några bilder från kvällen: