Observatoriets nyinvigning den 2 dec blev mycket lyckad. I närvaro av flera representanter för kommunens förvaltningar, medlemmar och andra intresserade, hade vi ett litet program för att fira nyheterna. Det avslutades med en "Big Bang" i miniatyr (se bilden).

 

Vi hade en hel del att fira. Kommunen har under 2011 hjälpt oss att bygga en ny och fin föreläsningslokal och modifierat de gamla byggnaderna. Det ger oss helt nya möjligheter både för visningar, samarbeten och egna aktiviteter. I samband med bygget har man också skapat en ordentlig parkeringplats för våra besökare. Elever från N Sorgenfris byggymnasium har kunnat praktisera sina färdigheter på byggnationen.

Sedan tidigare har astronomiska institutionen donerat sitt gamla radioteleskop till oss. Det finns nu monterat på taket och slutlig installation pågår. Här finns potential för ny och avancerad amatörastronomisk verksamhet.

Slutligen sammanföll nyinvigningen också med att observatoriets första deltidsanställda person, nämligen Peter Hemborg, påbörjade sitt arbete.  Han kommer att fungera som astropedagog för främst våra yngre besökare och berättade själv om sin verksamhet.

 

Programmet såg ut på följande vis:

 

  • Inledning, kort presentation av verksamheten (Peter Linde)

  • Vad gör observatoriets astropedagog? (Peter Hemborg)

  • Projektarbete för gymnasister (Anna Warvsten)

  • Radioastronomiska observationer av Vintergatans struktur (Cathy Horellou)

  • Invigning med Big Bang!

 

De olika talarna belyste alltså viktiga delar av den nuvarande och kommande verksamheten. Anna Warvsten, som gjorde sitt projektarbete hos oss i våras, berättade om sina CCD-baserade observationer av förmörkelsevariabler. Radioastronomen Cathy Horellou medverkade via Skype från Onsala rymdobservatorieum och gav en entusiastisk vägledning i hur man med vårt radioteleskop kan kartlägga Vintergatan.

Anna fick sedan hedersuppdraget att markera invigningen med en "Big Bang". Det var en uppblåst jätteballong som var fylld med konfetti. Efter nedräkning stack hon nålen i ballongen och "galaxerna" spreds i hela rummet under stor munterhet...

Därefter vidtog mingel med inmundigande av bubbel och goda tilltugg. Gästerna fick tillfälle att bese våra olika instrument.

 

 

Bildshow från invigningen: