01 20210623 185651xl

På klubbkvällen den 23 juni kunde vi åter vara observatoriet, om än med viss försiktighet. Vi bjöd några av våra nya medlemmar på lite god grillad mat, trevligt samkväm och visning av våra lokaler och teleskop.