IMG 9169

 

Sällskapet har förvärvat en unik boksamling med över 800 titlar inom astronomi. Det mesta utgörs av engelsk populärastronomi av högsta kvalitet. En annons i SDS var utgångspunkten och visade sig leda till ett dödsbo med ett enastående bibliotek på närmare 10 000 böcker. Genom vänligt tillmötesgående från arvingarna har vi kunnat överta den astronomiska delen på mycket förmånliga villkor.

 

Den nyligen avlidne Christer Dahnmark var en boksamlare av enorma mått. Vid ett första besök i Lund visade sig lägenheten vara fullständigt fylld med böcker, majoriteten av dem kvalitetsverk på engelska inom ämnena naturvetenskap, historia och statsvetenskap. Den överväldigande samlingen dokumenterades fotografiskt och på bilderna gick det därefter att identifiera ett stort antal astronomirelaterade verk. Efter snabb överläggning inom styrelsen beslöt vi att förvärva 350 böcker. Ulf R Johansson och undertecknad skötte urvalet med stor assistans av Peter Hemborg och Eva Dagnegård. Därefter transport till observatoriet i lådor. 

 

Många astronomiböcker återstod dock. Eva Nilsson (syster) och hennes man Christer (boupptecknare) erbjöd även den återstående delen och vid ett återbesök transporterades dessa till TBO. Allt som allt har vi förvärvat 802 böcker. Avsikten är att dessa ska finnas i en särskild Dahnmark-samling på observatoriet. En digital katalogisering ska göras som via ett nätbaserat söksystem ska göra det möjligt för medlemmar att låna litteratur. Detta arbete kommer att göras under hösten, frivilliga är välkomna. De som inte kan hålla sig tills dess kan ta en förhandstitt här.

 

Vi hoppas att denna unika satsning ska locka både gamla och nya medlemmar, många av oss har väl även lite av länstolsastronomer i oss...

 

Nedan lite bilder från dessa intressanta händelser.

Peter Linde