Denna specialsida sattes upp vid firandet av Tycho Brahe-observatoriets 40-årsdag hösten 2013.

Här har vi samlat in och skannat några dokument som ger glimtar ur observatoriets historia.