20221115 183407

15 nov hade vi premiär på en astrofotokurs ute på observatoriet. Ronnie Svensson berättade om planetfotografering inför närmare 25 intresserade medlemmar.

Sällskapet har ju en närmast stående punkt på månadsmötena där våra duktiga astrofotografer visar upp några av sina bilder. Intresset för detta, både bland erfarna astrofotografer och de som själva skulle vilja prova på har visat sig vara stort. Så nu har en kurs i astrofotografering organiserats, ledd av Ronnie Svensson.

Första träffen hölls den 15 nov och många hade mött upp. Ronnie gjorde en systematisk genomgång av vilka saker som är vlktiga för att kunna ta bra bilder av planeter. Speciellt betonade behovet av sk "lucky imaging", dvs att man i själva verket använder videofilming vid observationerna för att möjliggöra att fånga upp de korta och sällsynta ögonblick då atmosfären tillåter en skarp bild. I efterhand låter man sedan ett datorprogram välja ut och lägga samman de skarpaste bilderna.  

 

20221115 184526

 

Detr blev en mycket lyckad kväll med många frågor och mycket diskussion. Ytterligare två möten är inplanerade innan jul, dels angående astrofoto utan teleskop, dels med en mer detaljerad genomgång av avancerade programvaror. 

 

20221115 183523