Han har sedan 2001 gjort över 1900 observationer, från vilka man tydligt kan se hur solaktiviteten i form av solfläckar varierar.

Från slutet av 2009 har solfläckar från den nya cykeln blivit synliga, och sedan dess tilltar aktiviteten på väg mot ett nytt maximum. Sådana inträffar normalt med ca 11 års mellanrum. Diagrammet nedan visar aktiviteten de senaste månaderna (uppförstorad skala).
Till höger ser vi Lars-Åke Truedsson i full färd med att demonstrera solobservationer. De flesta gör han från hemmet i Bjärred. Se även här för mer information.

Diagrammet nedan visar alla hans data från 2001 och framåt. De små prickarna utgör individuella mätningar medan de större rutorna är månatliga medelvärden. Man ser att det senaste maximumet var 2002 och senaste minimumet 2009.Bilden nedan (och överst) har Lars-Åke tagit med ett speciellt solteleskop, av samma typ som även finns på observatoriet. Teleskopet har ett särskilt filter (H-alfa) som släpper igenom en speciell våglängd. Med denna teknik ser man fenomen på solytan som inte kan ses i vanligt ljus. Bilden är tagen 28 mars och visar förutom några små solfläckar även några aktiva områden på solytan (s k facklor) samt några protuberanser vid solens kant.