Det är välkänt att solen uppvisar en aktivitetscykel på ca 11 år. Bland de saker som varierar är antalet solfläckar. Detta kan man lätt observera med ett mindre teleskop (obs! med lämpligt solskydd!). Eftersom fläckarna ofta förekommer i grupper, är ett vedertaget sätt att mäta aktiviteten helt enkelt att först räkna alla grupper. Detta tal multipliceras med tio, varefter man räknar alla individuella fläckar och lägger till detta tal. Då får man ett mått som går under namnen relativtal, Zürich-tal eller Wolf-tal. Genom att plotta dessa värden mot tid får man en figur som visar solaktiviteten. Figuren innehåller Lars-Åkes ca 1700 solobservationer mellan 2001 och jan 2009. De grå prickarna är individuella observationer, de gula fyrkanterna är medelvärden över varje månad.

Solaktiviteten är alltså i ett minimum, som verkar att bli längre än vanligt.