solakt-201304

Sammanställning av Lars-Åke Truedssons 2246 observationer sedan 2001. Aktiviteten är mätt genom att bedöma antalet solfläcksgrupper och multiplicera med 10. Därefter räknas alla individuella fläckar och summan av dessa läggs till. Resultatet kallas även Wolftal eller Zürichtal.  Vita prickar är individuella dagsobservationer, de röda kvadraterna representerar månatliga medeltal. Klicka på på bilden för mer detaljer.

 

Under 2012 fick jag tillfälle att observera solen 112 gånger. Observationerna gjordes från Bjärred men även från Domsten (norr om Helsingborg).

Solen observerades i vitt ljus med Celestron 8 försett med glasfilter framför spegelteleskopets korrektorlins. Med några vissa undantag har observationerna skett när seeingen varit bra eller utmärkt (dvs. luftoron varit låg). Dock vid vissa tillfällen speciellt när solen varit nära horisonten har seeingen varit dålig. Seeingen har även varit sämre vid observationer genom molnslöja.

Solfläcksmaximum ska enligt proffsastronomerna inträffa under våren 2014, men på spaceweather ställdes frågan om maximum redan passerats. Troligen kommer en dubbeltopp att inträffa för solfläckscykel 24 liksom det inträffade för solfläckscykel 23. Även möjligheten till trippeltopp har framförts, vilket då skulle senarelägga tidpunkten för solfläcksmaximumet.

Solfläckstalen är emellertid lägre än förutspått. Enligt följande referens blir kommande solfläckscykel den lägsta sedan 1906. Mer intressant läsning finns på denna länk.

Endast några fåtal observationer har hittills kunnat göras under 2013 men solfläckstalen ligger runt 50-60. Dock inleds året med högre solfläckstal. Den 5 januari var solfläckstaler 141. Under mitten av mars ökade solfläckstalet igen till omkring 130 (16-17 mars). Den 22 mars hade dock solfläckstalet sjunkit igen (till 38). Fortsättning följer.

 

Lars-Åke Truedsson