låt2

Sällskapets i särklass främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, ser nu att en ny solaktivitetscykel har börjat. Här redovisas hans 3719 observationer sedan 2001 och Lars-Åke visar sina resultat och berättar lite om solfläckscykler.

Hur långa är solfläckscyklerna?

En solfläckscykel är i medeltal nästan 11 år lång. Tidigare trodde man att solfläckscykeln i medeltal var 11,04 år lång. Men noggrannare undersökning av den längsta av cyklerna (den mellan 1784 till 1799, dvs. 15 år lång) visade att den troligen bestod av två överlappande cykler. En ny cykel tycks ha börjat 1793. Detta leder till att solfläckscykeln numera anses vara 10,66 år i medeltal. Men cyklerna kan variera i längd mellan 7 till 14 år. Mellan cyklerna finns solkfläcksfria dagar. I medeltal har det tidigare varit 485 dygn. Den senaste solfläckscykeln har beteckningen SC24.

Hur har den senaste solfläckscykeln varit?

Antalet solfläcksfria dagar mellan solfläckscykel 23 (SC23) och SC24 var 817 dygn. Tre tidigare cykler (SC12, SC14 och SC15) har rapporterats vara längre. Solfläcksminimum mellan SC23 och SC24 har noterats till december 2008.

Maximum för nuvarande cykel, SC24, inträffade i april 2014 med solfläckstalet = 116,4

Fram tills nu  (2020-04-18) har solen varit solfläcksfri under 722 dagar i pågående cykel. Detta innebär med hög sannolikhet att totala antalet solfläcksfria dagar mellan SC24 och SC25 kommer att överstiga antalet dagar från föregående minimum. Solfläcksminimum mellan pågående cykel SC24 och den nya cykeln SC25 har ännu inte rapporterats.

Hur blir nästa solfläckscykel?

En internationell expertpanel samordnad av NOAA och NASA, till vilken WDC-SILSO (World Data Center-Sunspot Index and Long-term Solar Observations) bidrog, publicerade den 5 april 2019 en preliminär prognos för solfläckscykel 25. Baserat på en sammanställning av mer än 60 prognoser framtagna av olika grupper, som utnyttjar ett brett spektrum av metoder, nådde panelen en enighet som indikerar att cykel 25 troligen kommer att nå maximum mellan 2023 och 2026 och med ett maximalt solfläcktal mellan 95 och 130. Solfläckscykel 25 antas därför likna SC24.

 

låt3

Lars-Åkes 3719 solobservationer sedan 2001. Vita prickar är individuella
observerade solfläckstal, röda markeringar är medeltal per vecka.   

 

Vi väntar på solfläcksminimat men den nya solfläckscykeln har emellertid redan börjat. Solfläckscyklerna överlappar alltid varandra. Dessa solfläckar från SC25 uppträder närmare polerna medan SC24 är närmare solens ekvator. Dessutom har den magnetiska polariteten ändrats. Det är på detta sätt man kan skilja fläckar från de olika cyklerna åt. Med hjälp av magnetogram kan man lätt avgöra solfläckarnas polaritet. Bilder på solen i olika våglängder samt magnetogram hittar man på SDOs hemsida. (SDO = Solar Dynamics Observatory).

Aktiviteten hos solen har under pågående cykel SC24 varit lägre än de närmast föregående cyklerna. Aktiviteten hos SC24 är den tredje lägsta sedan SC1. Endast SC5 och SC6 (Daltonminimat) hade lägre aktivitet.

Men ändå har utbrott och solstormar förekommit. En stor SOLSTORM inträffade den 23 juli 2012. Stormen var stor nog att ”slunga modern civilisation tillbaka till 1700-talet", enligt Nasa. Hade denna korona massutkastning (CME) inträffat bara en vecka tidigare och träffat Jorden så hade detta kunnat bli verklighet!

Att vi nu är inne i ett solfläcksminimum då solvinden är svag, märks på att den kosmiska strålningen som når jorden ökar. Detta innebär en ökad risk för cancer speciellt för de som flyger (piloter och passagerare). Strålningen kan jämföras med att under flygningen konstant sitta under tandläkarröntgen. Det är också ökad fara för astronauter. Normalt skyddar solvinden och jordens magnetfält oss från den kosmiska strålningen. 

Lars-Åke Truedsson

 

Extramaterial: Följ Lars-Åkes tidigare solobservationer och se hur de går till.