Vetenskapshistorikerna Johan Kärnfält och Gustav Holmberg är igång med att dokumentera svensk amatörastronomi under 1900-talet. Som ett led i detta besökte de nyligen Tycho Brahe-observatoriet för att samla in information.

På observatoriet finns material arkiverat från olika håll, framför allt från föreningen MARS. Peter Hemborg tog emot dem på TBO Och rapporterar:

"På min fråga om de hittat något intressant svarade Johan: 'Det låter kanske osexigt, men jag hittade en lista över kriterier som skulle uppfyllas av föreningen för att få bidrag från Malmö kommun. Det var häftigt!' Gustav och Johan uttryckte också sin glädje över att vårt arkiv var så välordnat som det var, och botaniserade med stor iver och förtjusning bland materialet. Pärmar bars fram och tillbaka mellan de olika rummen. Gustav önskade komma tillbaka för att ta sig en djupare titt bland vårt arkiv av tidskrifter från våra kamratföreningar Sverige runt, vilket jag naturligtvis bjöd in honom att göra."

Om det finns medlemmar eller andra som vill bidra med information från den amatörastronomiska historien, så hör gärna av er till Peter Hemborg så kan han vidarebefordra informationen.