Så här rapporterar Arne:

"Nyss hemkommen från uppstarten av vår nya teleskopgrupp kan jag summera att

  • allt gick enligt planering
  • dubbelbokningen löste vi genom att vi disponerade om vårt program
  • samtliga deltagare verkade nöjda
  • skolklassvisningen berördes inte av vårt "intrång"
  • 15 deltagare nu anmälda till gruppen varav 12 pers var närvarande
  • gruppen var heterogent sammansatt vilket brukar vara trevligt
  • maxgränsen sätter vi vid 18 deltagare
  • Hans K tog några bilder om vi vill sätta in på hemsidan
  • Mikael, Lars-Olof och jag var också nöjda

Ett lyckokast skulle man kunna tycka med ett aktivt TBO"