Asteroiden är 52 km i diameter och förväntas orsaka en dramatisk ljusstyrkeminskning från 2,73 (ursprungliga δ-stjärnans magnitud) till 13,5 mag en minskning på 10,8 mag den 8 juli 23:57 (strax före midnatt mellan 8 till 9 juli, svensk sommartid) eller 21:57 UT. Ockultationen kommer att pågå under 7,5 sekunder.

Det unika med ockultationen är att vi kommer få chansen att bestämma asteroidens bana mera exakt p.g.a. skillnader mellan FK6 och HIP katalogerna. Samtidigt får vi även chansen att avgöra i debatten om vare sig Yed Prior är en tätt dubbelstjärna eller inte.

- Amatörastronomer från hela Skåne är välkomna att ta kontakt med Niklas Henricson, observatoriechef vid Tycho Brahe observatoriet för att delta i projektet.

- Befinner du någon annanstans i Sverige på ett lämpligt ställe för att observera händelsen? Kontakta SAAF.

För att öppna bilderna, högerklicka och välj "Ny flik" eller "Nytt fönster" (Internet Explorer)

δ-ormbäraren

 
 
 
 

Projektmedlemmar
 • Barregård, Håkan (ASTB) - Observatör
 • Carlsson, Jonas (ASAK) - Observatör
 • Henricson, Niklas (ASTB) - Projektledare
 • Johansson, Wojtek (ASAK) - Observatör
 • Langhals, Rolf (ASTB) - Observatör
 • Linde, Peter (ASTB) - Observatör
 • Lindh, Lasse (ASAK) - Observatör
 • Lindh, Robin (ASAK) - Observatör
 • Nordberg, Timo (ASAK) - Observatör
 • Nyholm, Anders (ASTB) - Observatör
 • Ohlsson, Arne L (ASTB) - Koordinator
 • Petersson, Ulf (KAF & ASAK) - Observatör
 • Skafar, Mikael (ASAK) - Observatör
 • Stenebo, Frida (ASTB) - Observatör
 • Öman, Tobias (ASAK) - Observatör
 • Warell, Johan (SAAF) - Observatör
 • Westman, Kjell (ASTB) - Observatör

Mötesanteckningar

Kommande möten
 • Torsdag den 1 juli 2010, klockan 19:00 - Skype-möte
 • Tisdag den 15 juni 2010, klockan 18:00 - Tycho Brahe Observatoriet i Oxie
 • Onsdag den 2 juni 2010, klockan 19:00 - Tycho Brahe Observatoriet i Oxie

Senaste nytt

 • 2010-06-18: Under mötet i tisdags har vi bestämt oss att spela in P1:ans radioprogram via Hörbysändaren som sänder på 88.8 Mhz

 • 2010-06-15: Möte mellan Johan Warell (SAAF), ASAK & ASTB vid Tycho Brahe observatoriet.

 • 2010-06-11: Johan Warell informerar projektgruppen att vi samlar in all observationsdata och rapporterar till SAAF. Svenska observationer samlas in av SAAF/Solsystemssektionen, kontrolleras och skickas vidare för rapportering till EAON/IOTA.
 • 2010-06-10: Steve Preston meddelar om en ny uppdatering baserad både på FK6- och HIP2-katalogerna om att ockultationbanans kurs förflyttas sydost. Centrallinjen passerar de sydligaste delar av Stockholms skärgård mot Malmö och Västervik.
 • 2010-06-02: Möte mellan ASAK & ASTB vid Tycho Brahe observatoriet.

 • 2010-05-19: Vi fick reda på att avikande data till banan är baserad på en differens mellan databaserna. Vi bad Johan Warell att titta närmare på detta och så här har han svarat: "FK6 och HIP-astrometrin för stjärnan ger en diskrepans på en halv zonbredd. Dock är felet stort bland annat för att stjärnan är en tät dubbel. Observationer inom osäkerhetsområdet rekommenderas starkt, och speciellt på S sidan om zonen om man tvingas välja. Där finns ju både Oxie och Kristianstad."

 • 2010-05-18: Steve Preston uttalar sig: "The star is included in both the FK6 and HIP2 (second reduction of Hipparcos) catalogs. Unfortunately, the proper motions from these two catalogs are not consistent and there are good arguments for preferring either FK6 or HIP2. In addition, this star is part of a multiple star system and there are implications that the target star may actually be a close double star. Although, two attempts with interferometer instruments have not found a companion. I have chosen to use the FK6 data for the path prediction currently posted on asteroidoccultation.com. The HIP2 position would be about ½ pathwidth SE of the posted (FK6) path.Given the issues with the star, I recommend that observing groups spread out to at least 2 sigma from the predicted path. And, there may be good reason to place more observers on the SE side of the predicted path.

Observationsplatser
 • Tycho Brahe Observatoriet - (Long: 13° 05' 18.18" E, Lat: 55° 32' 36.47" N)
 • Lasse Lindh - (Long: 13° 10' 33.0" E, Lat: 55° 43' 27.0" N)
 • Mikael Skafar - (Long: 12° 57' 17.0" E, Lat: 55° 59' 19.0" N)
 • Mörka platser i Skåne (Källa: ASAK)

Observationsmetodik
 • Visuell observation - Syftet med en visuell observation är att mäta tiden. En observatör vid Meade-teleskopet meddelar när ockultationen påbörjas och när den slutar med en signalangivelse. Varje signalangivelse tidstämplas av assisterande observatörer m.h.a. tidtagareur. Tidsangivelsens precision kommer att nedtecknas i hundradelar av en sekund. Nackdelen med den typen av tidtagning är reaktions- och koncetrationsförmåga hos en individ som kan uppmätas till en fördröjning av 10-del av en sekund.
 • CCD-kamera & Paramount GT-1100 - En ljuskänslig CCD-kamera (Apogee 7) som sitter på fjärrstyrningsteleskopet i observatoriehus 2, kommer att ta en serie bilder med några tiodelar av en sekunds mellanrum. Huvudsyftet med bildtagningen är att observera magnitudförändringen. Apogee 7 tillsammans med CCDSoft är konstruerad för bl.a. fotometri samtidigt som bildernas FITS-format erbjuder information om tidangivelser i 1000-delar av en sekund. Sålledes kommer magnitudförändingen mätas noggrant.
 • Driftscanning - Metoden baserar sig på att en DSLR-kamera monteras i direktfokus där stjärnan (Yed Prior) placeras i kanten av synfältet. En långtidsexponering startas efter att monteringens motorer har stängs av, strax före och avslutas strax efter ockultationen har inträffat. Resultatet av en sådan exponering visar stjärnans utdragna spår i bilden som en kraftig linje och en av- och en tilltagande linje i mitten av bilden som bekräftar ockultationen. En eftereanalys av bilden kan ge oss inblick om själva asteroiden och om Yed Prior är verkligen en tätt dubbelstjärna.
 • Slewscanning - Metoden ger samma inblick som Driftscanning-metoden, men skillnaden är att istället för att stänga av motorerna, så ökar man hastigheten till 4x, 8x eller 16x beroende på fotoutrustningen/teleobjektivet. DSLR-kameran är monterad som piggy-back istället för direktfokus.
 • Videokamera - Videoinspelning bidrar till tidtagningen, där m.h.a. kortvågsradio och signal kan man dokumentera både ljud och bild om när ockultationen inträffar.
 • Webbkamera - Samma som videokamern förutsatt att webbkameran har ljudintag/mikrofon.

Utrustning
 • Tycho Brahe Observatoriet - Meade LX200GPS (3500 mm) - Kommer att användas för visuell observation och tidtagning.
 • Tycho Brahe Observatoriet - SCT Celestron (3500 mm) med Paramount GT-1100 och Apogee 7 (CCD) - Kommer att användas för mätningar i magnitudförändringen.
 • Robin & Lasse Lindh - En 4-tums refraktor (f/5) med en piggy-back monterad Canon EOS 300D och 300mm teleobjektiv.
 • Mikael Skafar - Meade 12'' ACF, QCam5 mono
  Lasse Lind Håkan Barregård Jonas Carlsson
Fokalförhålandet f/5 f/8 f/8
Binningsfaktorn 500 ? ?
Pixelskala 10 arcsec 6 arcsec 6 arcsec
Drifthastighet 3,6 px/sek 29,6 px/sek 0,52 px/sek
Metod 8x slewscan Driftscan Driftscan
       
  Tobias Öman Wojtek Johansson Jonas Carlsson
Fokalförhålandet f/8 f/5 f/6
Binningsfaktorn 1000 400 1200
Pixelskala 5 arcsec 8 arcsec 5 arcsec
Drifthastighet 14,5 px/sek 3,6 px/sec 17,5 px/sek
Metod Driftscan 4x slewscan Driftscan

Termer

F: Teleskopets brännvid
s: Pixelskalan i sekunder → s = p/F⋅b⋅180/π⋅3600 = 206260⋅p/F⋅b
p: Pixelstorleken
b:
Binningsfaktorn
d: Drifthastigheten → d = 15⋅cos(δ⋅π/180)
ds: Driftscan (Skaningshastigheten): ds = d/s
µm (micro meter): 10^-6 m


Webbsidor & Programvara
Data
Vart & hur rapportar vi in?

Vi sammanställer alla observationsresultat från varje enskild observatör vid ett möte på Tycho Brahe Observatoriet och skickar in dessa tillsammans till SAAF.

Niklas Henricson
Observatoriechef vid Tycho Brahe Observatoriet