Observatoriet fick den 2 juni besök av amatörastronomikolleger från Aquila, den amatörastronomiska föreningen i Kristianstad. Meningen är att i samarbete göra så noggranna observationer som möjligt av det unika himmelsfenomenet.


En livlig diskussion fördes angående bästa observationsmetod och lämpliga platser för observationerna. För bästa resultat bör nämligen observatörerna vara spridda på olika platser runt Skåne.