Tips för observation av Yed Prior-ockultationen med enkel kikare


Ockultationen sker ju under sommaren under vilken stjärnhimlen aldrig är riktigt mörk. Endast de allra ljusaste stjärnorna är då synliga. Vid klar himmel är det dock möjligt att se Yed Prior med blotta ögat, problemet är närmast att hitta den. I kikare är stjärnan däremot lätt synlig. I stort sett vilken kikare som helst kan användas. En vanlig version är 7x50, dvs med 7 gångers förstoring.

 

Hur hittar man Yed Prior?

 • Vi har gjort två enkla stjärnkartor för att underlätta att hitta stjärnan. Karta 1 är en översiktskarta. Den visar en stor del av stjärnhimlen när man står i riktning söder ca kl 23.30.

   

 • Leta först upp “sommartriangeln” (egentligen ingen egen stjärnbild). Den utgörs av de ljusa stjärnorna Vega, Deneb och Altair. Dessa är förbundna med streckad linje på kartan.

 • Leta därefter upp stjärnan Arkturus. Den är ljus och ligger ungefär i väster, ganska högt upp på himlen.

 • Uppskatta därefter Yed Priors ungefärliga position i förhållande till antingen Altair - Arkturus eller Vega – Arkturus. Vid 23.30-tiden ligger Yed Prior ungefär tre handsbredder (sedd på armlängds avstånd) över horisonten (23 grader). Rikta in kikaren mot detta område.

  Två saker bör noteras:

  • Kartan, som ju är plan, kan inte helt korrekt återge intrycket av den sfäriska himlen. En del proportioner blir något felaktiga.
  • Antalet stjärnor som verkligen syns på himlen kan vara färre än de som är markerade på kartan. Detta är mycket väder- och ljusberoende.
 • Området för karta 2 är markerat i karta 1 med en rektangel. Karta 2 visar ungefärligen vad man kan se i kikaren. Den runda markeringen visar synfältets storlek i en vanlig kikare av 7x50 typ.

 • De båda stjärnorna Yed Prior och Yed Posterior syns lätt i kikaren. För att vara säker på att ha hittat rätt kan man i kikaren även försöka hitta Zeta Ophiuchi och My Ophiuchi.
 • För att kunna hitta stjärnan utan problem är det lämpligt att man provat någon kväll i förväg.


Tidtagning

Det finns ett vetenskapligt intresse av att ockultationen observeras från så många punkter som möjligt i Sydsverige. Då behöver man även bestämma tidpunkten för början och slutet så noggrannt som möjligt. På TBO kommer vi att spela in SR P1 på 88.8 MHz (Hörby) tillsammans med tidsinformation från GPS, kortvågsradio och Fröken Ur. Denna inspelning kommer att fungera som referens och kommer efteråt att göras tillgänglig via TBO:s hemsida.
 • Ta med en radio, ställ in 88.8 MHz och sätt igång P1 programmet.
 • Ta med någon typ av ljudinspelande digital diktafon. De flesta mobiltelefoner kan göra detta, även många moderna digitalkameror. Sätt igång inspelningen ca 5 min innan förmörkelsen förväntas ske.
 • När förmörkelsen observeras i kikaren, gör ett utrop, t ex " Nu!" både vid starten av förmörkelsen och när stjärnan syns igen. Detta spelas alltså också in på diktafonen tillsammans med P1 programmet.
I efterhand kan man genom en jämförelse mellan sin egen och TBOs kalibrerade P1-inspelning få fram de korrekta tidpunkterna. Kontakta gärna TBO för hjälp med detta.

TBO tar gärna emot och vidarebefordrar observationer gjorda av medlemmar och allmänheten. Eftersom asteroidskuggans väg inte är exakt känd i förväg är alla observationer av intresse, även negativa sådana, dvs att ingen ockultation alls kunde ses.
 

/PL