Observatoriet har ett antal förstklassiga teleskop, varav följande är de viktigaste:

35 cm (14") Meade-teleskop, avsett för visuella observationer och publika visningar
35 cm (14") Celestron-teleskop, avsett fjärrstyrda observationer
20 cm (8") Celestron-teleskop, 2 st, portabla och avsedda för visuella observationer och publika visningar
12 cm (4") Refraktor, antikt teleskop lämpligt för planetobservationer
6 cm Lunt solteleskop med inbyggt H-alfa filter


För mera detaljerad information, följ respektive menyflik under fliken "Teleskopen".