Som ett led i detta testades även den nya mjukvaran för fjärrstyrning. En serie bilder av Orionnebulosans centrum togs fjärrstyrt från Lund, varvid inte bara riktningsnogrannhet och fokus testades, utan även teleskopets och CCD-kamerans funktion och höga känslighet. Bifogat visas den skarpaste bilden, exponeringstiden var två sekunder.