IMG 0231

Gert-Ove Gren och Lina Hjertqvist kollar sista detaljerna under överinseende av Tycho (som pepparkaka)

Arbetet med avtalet startade redan i början av året, då med inrikting på ett s k verksamhetsavtal. Det visade sig snart att kommunen gärna ville utvidga diskussionen och i stället utgå från ett hyresavtal. Faktum är nämligen att observatoriets status gentemot Malmö kommmun aldrig reglerats i skrift sedan det byggdes 1973.

Under hösten har sedan en arbetsgrupp från sällskapet, bestående av Jorge de Sousa Pires, Tomas Wolf och Peter Linde haft en rad sammanträden med Gert-Ove Gren, ekonomichef på fritidsförvaltningen. I en god stämning har därefter en lång rad detaljer diskuteras, bland dem även ett antal önskemål ifrån vår sida. Avtalet, som i första hand löper på fem år, garanterar oss fortsatta goda förutsättningar för vår verksamhet. Bl a ingår numera ett årligt verksamhetsbidrag, något som tidigare krävde en årlig ansökan. Ansvarsfördelningen mellan hyresvärd (dvs fritidsförvaltningen) och hyresgästen (dvs ASTB) regleras bl a i en s k gränsdragningslista. 

Själva underskrivandet skedde alltså ute observatoriet dit Gert-Ove hade tagit med sig Lina Hjertqvist. Lina är lokalansvarig på fritidsförvaltningens södra område och blir i fortsättningen vår närmaste kontakt. 

IMG 0235

Peter Linde och Gert-Ove Gren skriver på avtalet.