IMG 0585

 

Felet hade oss ovetande rapporterats in vid lunchtid. När astropedagogen Peter Hemborg kom dit vid 16-tiden blinkade inomhusljuset spöklikt sporadiskt men elfolk från Eon och Nordic One höll på att arbeta med problemet. Peter hade en visning för en stor skolgrupp som skulle börja kl 17, då fanns det ännu ingen el i sikte. Vad göra? Peter drog helt sonika ut ett trettiotal stolar på gårdsplanen, det gällde att utnyttja det återstående dagsljuset för en tämligen improviserad föreställning.

IMG 0590IMG 0584Undertecknad anlände en timme senare, i syfte att göra observationer med en gymnasist. Stolarna var då tomma, men i gengäld var ena observationshuset sprängfyllt med barn. Peter och praon Joel gjorde sitt bästa för att underhålla dem. De tycktes glada och nöjda, i varje fall entusiastiska. Nästa kris var det faktum att astrofotokursen skulle börja kl 19, då gärna med elström.

IMG 8736Arbetet med elproblemet pågick under tiden, det kunde i varje fall inte avhjälpas direkt utan det blev till att sätta dit ett reservaggregat för att rädda läget. Ett sådant rekvirerades men fick på vägen till TBO omdirigeras till en ännu viktigare kris.  Spänningen steg onekligen huruvida astrofotokursen skulle få tillfälle till att arbeta i fullständigt mörker.

18.30 hördes dock ett mullrande i backen, en jättelik transportbil uppenbarade sig med sin dyrbara last av ännu ett reservelaggregat.

En tjock elkabel drags snabbt under huset och in genom vår nygjorda golvlucka i datorrummet. Inkoppling till observatoriets huvudelcentral gjordes flinkt.

Nu återstod att starta den rejäla dieseldrivna generatorn. Den gjorde åtskilligt med motstånd i form av gigantiska rökmoln som förpestade himlen. Slutligen gav den dock upp och satte puttrande igång.

Heureka! Ljuset återkom när det trycktes på knapparna! Klockan var 18.58, således i god tid till innan fotokursen började...

PL