ready

 

 

Utbyggnaden av observatoriet är nu färdig. Den 1 juli var det slutbesiktning och redan dagen därpå tog medlemmarna observatoriet i besittning för att påbörja inredningen av de nya lokalerna. Veckan därpå fortsatte arbetet. Under hösten kommer vägen dit att läggas om och en ny parkeringsplats att byggas.

 

 

 

Med stor entusiasm samlades tolv medlemmar för att angripa den stora röran i den tidigare samlingslokalen som fått tjänstgöra som lagerlokal under byggnadsperioden. Samtidigt skulle en del av den nya lokalen dekoreras. Det fina pulsariet fick till exempel en ny hedersplats i den nya visningslokalen.

Nya bokhyllor hade köpts in för att ge rättvisa åt de flera bokdonationer som sällskapet erhållit de senaste åren. Under flitigt arbete återställdes allrum och datorrum med sina hyllor, samtidigt som radioteleskopet och dess elektronik analyserades närmare.

En välförtjänt lunch intogs efter några timmar varefter ytterligare arbete vidtog.

 

num2

num1

num3num4

 

 

num8

Ovan: Den nya föreläsningslokalen med pulsarium. fotoutställning och space art.

 

num7num9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vänster: Nya entrén med information om verksamheten. Höger: 30 stolar övertagna från Oxie stadsdelsförvaltning.

 

num10num12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt gamla allrum är återställt och har fått nya bokhyllor till bok- och arkivsamling.

Ännu återstår arbete med inredningen men det blev en god start och nya verksamheter är på väg att planeras i rask takt.

/PL