radio1

Radioteleskopet är nu på plats på tillbyggnadens tak.  Därmed får observatoriet och kanske hela Oxie ett nytt blickfång. Det tunga instrumentet är förankrat på ett kraftigt metalltorn.

  radio2