Den 8 april evakuerades delar av det nuvarande huset för möjliggöra ändringar och förbättringar. Det innebär att resten av huset användes som förvaringsplats, varför inga inomhusvisningar kan hållas mer under våren. Måndagsvisningarna för allmänheten fortsätter men omfattar bara själva observationerna genom teleskop, alltså ingen föreläsning.

Under april och maj månad kommer samtidigt den nya byggnaden att uppföras parallellt. Den 29 mars träffades ett antal intresserade medlemmar för att diskutera den tillfälliga utrymningen. Dessutom diskuterades möblering och utsmyckning av de nya respektive ändrade lokalerna.

utbyggB5
utbygg110502A

Andra artiklar om nybygget:

Bygget har startat!

Visualisering av nya TBO