Synpunkter på nedanstående förslag välkomnas.


Alternativ 1: Fristående byggnad med förenande gång. Modell.
Alternativ 2: Byggnader bakom obshusen. Tak rullar över.
Alternativ 3: Sammankopplad byggnad i norr.


Modell enl Alt 1.

 

Efter diskussion i föreningen har följande förslag framkommit:
 
Ett andra möte har hållits med Stadsfastigheter (24 feb). Vi presenterade ovanstående förslag, de tycktes ligga utanför den rådande budgeten. Möjligheterna till att utöka budgeten kommer att undersökas, nya arkitektritningar skall göras.

Peter Linde 2010-03-01