Detta är en inofficiell sida där vi samlar information och dokumentation runt den planerade utbyggnaden av observatoriet.

I samband med den renovering som gjordes av TBO 2008 var även utbyggnad uppe till diskussion. Vi blev uppmanade att komma in med något slags kravspecifikation. Under hösten 2008 hade vi ett par möten där detta diskuterades, varefter det skickades in en enkel beskrivning på våra önskemål.