En ritning, där vi lyckades införa en del modifikationer (=förbättringar) presenterades (klicka för större version):
  • Den nya byggnadens yta blir 70 m2. Troligen kan den nya handikapptoaletten läggas i den nya byggnaden, plus ett förråd. Vi har föreslagit ett mindre podium vid projektionsväggen. Våra önskemål angående belysning är podiebelysning, standard ljusrörstakbelysning, samt dimmningsbart väggljus.
  • Detta innebär att den gamla byggnaden får viss ombyggnad. Den nuvarande hallen byggs ut till genomgång till den nya byggnaden. Nuvarande pentryt försvinner. Istället får vi ett nytt pentry i byggnadens högra del samt ett utvidgat datorrum. Det gamla allrummet förblir oförändrat.
  • Kostnadsramen för projektet tillåter troligen tyvärr inte att en plattform byggs ovanpå den nya byggnaden.
  • Vi står fast vid att radioteleskopet ska monteras på utbyggnadens tak, troligen i något av hörnen. Tillgången till det blir i så fall via en stege (antingen in- eller utvändig).
  • Vi försöker få det gamla Celestron 14 teleskopet i drift igen. Tanken nu är att ett fundament skall gjutas på den nuvarande gårdsytans framkant (innan grässlänten) och att C14 skall monteras där. Förhoppningen är att ett relativt enkelt omslutande avtagbart hölje (kanske i metall eller glasfiber) ska kunna skydda teleskopet.
  • Beroende på väderförhållandena kan byggstart (grundläggning, etc) eventuellt ske under vintern. Dock måste bygglovet först bli färdigt, detta är inlämnat men ännu ej behandlat. I övrigt avses uppförandet bli färdigt under våren.
  • Ovanstående information är fortfarande preliminär och definitiva beslut har ännu inte tagits. Den närmaste tiden avser Peter Hingström göra mera detaljerade ritningar via kommunens konsulter. Inom 3-4 veckor (dvs slutet av november) återkommer han. Då kan vi lägga kompletterande synpunkter.
  • Frågor som möblering, parkeringsplats, etc, ligger utanför själva byggprojektet men kontakter tas med olika kommuninstanser för att förhoppningsvis kunna lösa även dessa saker.
PL