Sammanfattningsvis:
  • Tillbyggnaden får en yta av 69 m2
  • I tillbyggnaden blir det, förutom föreläsningssalen, en handikapp-toalett och ett mindre förrådsrum.
  • Taket på tillbyggnaden får ingen observationsplattform.
  • Radioteleskopet monteras på tillbyggnadens nordöstra hörn.
  • I gamla huset flyttas pentryt till nuvarande toalettens plats. Nuvarande vägg mellan toalett och mörkrum flyttas för att ge pentryt mer utrymme.
  • Datorrummet blir samma som nu.
  • En ny pelare, avsedd för Celestron 14-teleskopet, placeras i södra kanten av nuvarande gårdsplan.
  • Bygglov är beviljat.
  • Byggymnasiet är inkopplat, en del byggnadselement kommer att prefabriceras på skolan redan tidigt.
  • Kommunen har lovat stöd när det gäller möbleringen av tillbyggnaden.
En startbyggmöte planeras inom den närmaste framtiden. Där kommer en tidtabell att göras upp. Vi har fått tillgång till följande, preliminära ritningar:

Översikt  
Fasader  
Väggbeskrivning  
Konstruktionsdetaljer 1  
Konstruktionsdetaljer 2  
Armaturspecifikationer  
Demonteringar  
Elinstallationer  
Belysningsinstallationer  
Kortbeskrivning Tycho Brahe  
Orienteringsfigur (troligen inaktuell väg)  
VVS-system  
Luftbehandling  
 

/PL