En datormodell av observatoriet med sin nya tillbyggnad har gjorts av Kjell Westman, baserad på de senaste tillgängliga ritningarna.

En video finns här (ny version 3 feb) som ger en ganska detaljerad uppfattning om hur de nya faciliteterna kan tänkas se ut. Filmen tar ett antal sekunder att ladda ner och varar i ca 2 ½ minuter.

Interiörerna som visas här är inte de slutliga utan bör betraktas som ett diskussionsunderlag för att bättre kunna specificera synpunkter och önskemål. /PL