Observatoriets tillbygge har nu kommit igång. Under veckan kom byggbodar på plats och grävarbeten gjordes för att bereda plats för tillbyggnaden.

Äntligen har byggarbetet kommit igång. Diskussioner med kommunen om tillbyggnad påbörjades redan 2008 men stannade då vid en renovering av de befintliga lokalerna. Under 2010 fortsatte dialogen som nu resulterat i att spaden, dvs grävskopan, har satts i marken.Tillbyggnaden kommer att innebära en avsevärd förstärkning av observatoriets resurser, framförallt för visningar för skolklasser och allmänheten. I det nya utrymmet kommer ca 50 personer att få bekväm plats. Den befintliga byggnaden kommer att bättre anpassas för observatoriets aktiva medlemmar och dessutom kommer ett av Lunds Observatorium donerat radioteleskop att placeras på taket.

Projektet stöds av Malmö kommun. Själva byggarbetet utförs som praktikarbete för elever vid Norra Sorgenfri gymnasieskola. En modellering av utbyggnaden kan studeras här.