Grundläggningen för den nya byggnaden fortsätter. Siktet är inställt på att vara färdiga innan midsommar. Under en period under senvåren kommer observatoriet att tillfälligt hållas stängt för att kunna slutföra bygget. Mer info om detta senare. Mer info om bygget här.