Fr o m den 8 april kommer delar av nuvarande huset att evakueras för möjliggöra ändringar och förbättringar. Det innebär att resten av huset användes som förvaringsplats, varför inga inomhusvisningar kan hållas därefter förrän i slutet av maj månad. Måndagsvisningarna för allmänheten fortsätter men omfattar bara själva observationerna genom teleskop, alltså ingen föreläsning.

Under april och maj månad kommer samtidigt den nya byggnaden att uppföras parallellt. Den 29 mars träffades ett antal intresserade medlemmar för att diskutera den tillfälliga utrymningen. Dessutom diskuterades möblering och utsmyckning av de nya respektive ändrade lokalerna.


Andra artiklar om nybygget:

Bygget har startat!

Visualisering av nya TBO