sol LÅT

Lars-Åke Truedssons solobservationer sedan 2001. Vita prickar är individuella solfläckstal och de röda rutorna motsvarar medelvärdena per vecka.   

Sällskapets i särklass främste solobservatör, Lars-Åke Truedsson, ser nu att en ny solaktivitetscykel har börjat. På sällskapets månadsmöte den 27 april redovisade han sina 4431 observationer sedan 2001 och gav oss en bakgrund till utvecklingen av solaktiviteten.

Solfläcksminimum mellan solcykel 24 och 25 - den period då solen är minst aktiv - inträffade i december 2019, då det 13-månaders utjämnade solfläckstalet (SSN) sjönk till 1,8, enligt Solar Cycle 25 Prediction Panel, som leds gemensamt av NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) och NASA. Vi befinner oss nu i solcykel 25.

Enligt de första prognoserna förväntas solfläcksmaximum under 2025.  Läs här mer där Lars-Åke Truedsson berättar om pågående och kommande solaktivitet!

 

Extramaterial: Följ Lars-Åkes tidigare solobservationer och se hur de går till.